De teamleden kunnen rechtstreeks zowel telefonisch als via e-mail bereikt worden.
Via de links komt u op de persoonlijke website terecht of krijgt u meer informatie over deze collega.

Psychologen kinderen/jongeren/jongvolwassenen

Mieke Liebaert

Mieke Liebaert

Coördinator

 • Kinder- en jeugdpsycholoog
 • Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder-en jeugdpsychotherapeut
 • Coördinator Groepspraktijk CoCon

In 2017 heb ik groepspraktijk CoCon opgericht en coördineer ik deze praktijk met hart en ziel. Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog in 2003. In een latere fase heb ik mijn 4-jarige experiëntiële en ontwikkelingsgerichte therapieopleiding voor kinderen/jongeren vervolmaakt. Ik ben een therapeut die werkt met en op gevoel, de lichaamstaal vertelt mij meer dan woorden. In therapie moeten mensen op hun gemak zijn, zichzelf kunnen zijn en daar besteed ik veel aandacht aan. Meer dan 20 jaar werk ik met ouders en kinderen als kinderpsycholoog. Telkens boeiende trajecten met als doel het mentale welzijn van zowel kinderen als ouders te verbeteren. Door de binnenwereld van een kind beter te begrijpen, is het ook mogelijk om te kijken wat een kind nodig heeft om zich beter te voelen en dit ook te vertalen naar ouders om dan te kijken wat ouders nodig hebben om zich beter te voelen in hun ouderschap. Dit alles komt de band tussen ouders en kinderen ten goede.
Naast het therapeutisch werk, doe ik ook psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen van 2,5-17 jaar in onze groepspraktijk.

GSM: 0484/29.13.12
E-mail:mieke@groepspraktijkcocon.be

Loes De Wachter

Loes De Wachter

 • Kinder- en jeugdpsycholoog
 • Postgraduaat in de forensische diagnostiek en counseling

Aanwezig op maandag en woensdag

In 2019 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna ging ik aan de slag in de hulpverlening als begeleider en psycholoog in mobiele crisisteams (voor kinderen, jongeren en volwassenen). Momenteel ben ik tevens actief als psychopedagoog binnen Kind & Gezin waar ik met verschillende doelgroepen in contact kom voor uiteenlopende hulpvragen. Ik bekijk samen met het gezinssysteem waar iemand is vastgelopen in zijn/haar leven. Door te focussen op de krachten van het gezin en de omgeving werken we samen naar verandering. Hulpvragen kunnen heel uiteenlopend zijn en verschillende thema’s inhouden, zoals emotionele problemen, sociaal en schools functioneren, ouderbegeleidingen, perinatale psychologische zorg,... Ik bekijk steeds samen met de cliënt waar er nood aan is en hoe de therapie het beste vorm krijgt met als doel het psychisch welbevinden te verhogen. U kan eveneens bij mij terecht voor psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren.


GSM: 0469 14 29 01
E-mail:Loes@groepspraktijkcocon.be

Lotte Gysens

Lotte Gysens

 • Kinder- en jeugdpsycholoog

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

GSM:0499/87.72.37
Email: Lotte@groepspraktijkcocon.be

Als jonge en enthousiaste klinisch psycholoog specialiseerde ik mij in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin aan de hand van keuzevakken en stages. Ik hou ervan om mij af te stemmen op de leefwereld van kinderen, hen op hun gemak te laten voelen en hen te helpen. Ik ben dan ook zeer enthousiast om hiermee aan de slag te kunnen gaan op een professionele manier. In de begeleiding werk ik ernaar om samen met cliënten op zoek te gaan naar een manier om het welbevinden van het kind en de context te verhogen. Ik bied zowel eerstelijnspsychologische interventies aan als diagnostiek. Dit alles doe ik met de nodige ondersteuning van de ervaren collega’s binnen de praktijk.

Marianne Katz

Marianne Katz

 • Klinisch psycholoog
 • Psychodynamische kinderpsychotherapeut

Aanwezig op dinsdag en woensdag

In 1979 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de U.L.B. Ik heb mij doorheen de jaren bijgeschoold tot psychodynamische kinderpsychotherapeut.
De afgelopen 40 jaar heb ik als psycholoog en kindertherapeut ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders. De hulpvraag kan over uiteenlopende klachten gaan. Het is van essentieel belang om een vertrouwensrelatie tot stand te brengen en een aanpak op maat te vinden op basis van de nood en de hulpvraag. Dit kan leiden tot speltherapie, ouder-kind therapie, ouderbegeleiding, gesprekstherapie of andere ...
Bovendien heb ik mij de laatste 10 jaar meer specifiek gericht tot de baby’s en peuters; dit houdt in de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders die moeilijkheden ervaren met hun baby. Samen leren wij kijken naar baby’s en jonge kinderen in relatie tot hun ouders, gezin en bredere omgeving. Deze kortdurende benadering stelt ons in staat om de interactie tussen ouder en kind beter te begrijpen en preventief te handelen zodat de baby of peuter zich optimaal kan ontwikkelen.


Gsm: 0475/344151
Email: Marianne@groepspraktijkcocon.be

Sarah Vrancken

Katrien Van Dessel

 • Klinisch Orthopedagoog - specialisatie: speltherapie-afgestemd opvoeden

Aanwezig op maandag

In 2005 ben ik afgestudeerd als master in de pedagogische wetenschappen. Daarna ging ik aan de slag in de hulpverlening. Ik werkte 17 jaar in CKG Het Open Poortje, eerst als opvoedkundige, dan als gezinsbegeleidster en ook als pedagoge. Werken met jonge gezinnen en hun context, hun ondersteunen en terug in hun kracht zetten is mijn missie. Ik ben gebeten door de rechten van het kind en ervaringsgericht werken.

Ondertussen werd ik zelf ook pleegmama/mama van 2 pittige meisjes en voelde ik de nood aan een vernieuwd opvoedingskader. Ik vond dit door het jaartraject afgestemd opvoeden bij Jürgen Peeters te volgen. Daarnaast openden opleidingen in verbindende communicatie, speltherapie en het creatief groeitraject bij ‘Heppie Me’ nieuwe wegen. Vandaag zet ik me binnen CoCon heel graag in om op een speelse, creatieve, positieve en afgestemde manier aan de slag te gaan met kinderen van 0 tot 12 jaar en hun gezin. Kernwoorden voor mij hierin zijn: plezier, verbinding, veiligheid.

Gsm: 0490/ 46.01.58
E-mail: KatrienVD@groepspraktijkcocon.be

Kathleen Vander Cruyssen

Kathleen Vander Cruyssen

 • Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en volwassenen
 • Klinisch Psycholoog, Gezins- en Opvoedingspsychologie
 • Specialisatie hoogbegaafdheid en ADHD

Aanwezig op donderdag

Ik ben gespecialiseerd in psycho-diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek, aandachtsonderzoek) en informatieverstrekking rond hoogbegaafdheid, ADHD en ASS, bij kinderen en volwassenen.

Ik heb een warm hart voor mijn cliënten. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met het begeleiden van kinderen en adolescenten met ASS, ADHD en hoogbegaafdheid wil ik graag andere ouders een hart onder de riem steken. Ik heb een bijzondere interesse voor hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen en deed onderzoek naar de bepalende factoren voor het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.

Kinderen worden soms verkeerd begrepen op school of thuis en soms is de schoolse omgeving niet aangepast aan hun pedagogische behoeften, wat kan leiden tot heel veel verdriet en frustratie. Het correct inschatten van de cognitieve mogelijkheden van een kind, evenals het vaststellen of uitsluiten van een mogelijke leer- of ontwikkelingsstoornis vormt vaak de sleutel voor de oplossing. Wanneer men weet wat er aan de hand is, kan men dit ook uitleggen. Dat kan leiden tot aangepaste maatregelen op school, een aangepaste schoolkeuze en eventueel extra begeleiding. Soms is het ook al gewoon belangrijk te beseffen dat men niet alleen is en er nog veel anderen zijn zoals jezelf.

Gsm: 0456/20 94 50
E-mail: Kathleen@groepspraktijkcocon.be

Sarah Vrancken

Sarah Vrancken

 • Klinisch psycholoog
 • Relatie-gezin en systeempsychotherapeut

Aanwezig op donderdag en vrijdag

In 2004 studeerde ik af aan de UGENT als klinisch psycholoog. Later heb ik aan de KU Leuven een opleiding relatie- gezin en systeempsychotherapie gevolgd. Ik werk dus met gezinnen, koppels, ouders, broers en zussen. Allemaal groepjes of systemen. Een gezin zie ik als een mini stukje maatschappij.
Ook individueel zie ik je als een stukje van dit geheel.
In de huidige maatschappij staan gezinnen onder druk en veranderen ze ook veel.
Er zijn naast het klassieke kerngezin met een één-verdiener, veel tweeverdieners, nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders. Kinderen dienen goed te presteren op school, ouders moeten goede partners zijn, goede ouders zijn, tegelijkertijd hun carrière uitbouwen op het werk en nog een hoop vriendschappen blijven onderhouden... Gezinnen zijn dus dynamische systemen, die zich noodgedwongen moeten aanpassen aan allerlei obstakels en veranderingen. Wanneer het niet meer draait, een gezin, of een relatie binnen een gezin niet meer goed zit, zoek ik mee naar het benoemen van de kwetsbaarheden, de sterktes en de nieuwe doelen. Ik tracht gezinsleden terug te verbinden met elkaar door ze te laten stilstaan bij al deze zaken, die hen als gezin kenmerken.
Binnen gesprekstherapie gaan we op een creatieve, verhalende en/of oplossingsgerichte manier samen op zoek naar nieuwe wegen.


Website: www.klinischpsycholoog.be Gsm: 0485/30.85.85
E-mail: Sarah@groepspraktijkcocon.be

Rocio Forero B.

Rocio Forero B.

 • Klinisch psychologie
 • Seksuoloog
 • Postgraduaat systeemtherapie, narratieve gesprekstechnieken, visualisatie, film- en podiumkunst, illustratieve vormgeving, interculturele vorming.
 • Individuele- en partnertherapie

Aanwezig op dinsdag

Ik ben Rocio en begeleid zowel individuen als koppels.
Samen zoeken we naar de kracht achter levensverhalen,
 • om een herstellend proces te bevorderen
 • om plaats te geven aan emoties
 • om plaats te geven aan een positiever zelfbeeld, zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • om vol vertrouwen naar de toekomst te kijken
Je kunt bij mij terecht voor psychotherapie en coaching van jongeren en volwassenen, relatietherapie. Vragen rond seksualiteit, intimiteit, relaties in individuele of -partnertherapie . Dit alles via gesprek of op een creatieve manier (kunst als therapeutisch instrument). Ik heb een specifieke expertise met mensen met migratieachtergrond en mensen die vast zitten in hun artistiek proces.
Ik geef in volgende talen therapie: Nederlands, Engels en Spaans (moedertaal).
Ik werk graag via een beeldende manier zoals deze tekening uitdrukt
Muneca


GSM:0470/971 564
E-mail: Rocio@groepspraktijkcocon.be

Psychologen volwassenen

Rocio Forero B.

Rocio Forero B.

 • Klinisch psychologie
 • Seksuoloog
 • Postgraduaat systeemtherapie, narratieve gesprekstechnieken, visualisatie, film- en podiumkunst, illustratieve vormgeving, interculturele vorming.
 • Individuele- en partnertherapie

Aanwezig op dinsdag

Ik ben Rocio en begeleid zowel individuen als koppels.
Samen zoeken we naar de kracht achter levensverhalen,
 • om een herstellend proces te bevorderen
 • om plaats te geven aan emoties
 • om plaats te geven aan een positiever zelfbeeld, zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • om vol vertrouwen naar de toekomst te kijken
Je kunt bij mij terecht voor psychotherapie en coaching van jongeren en volwassenen, relatietherapie. Vragen rond seksualiteit, intimiteit, relaties in individuele of -partnertherapie . Dit alles via gesprek of op een creatieve manier (kunst als therapeutisch instrument). Ik heb een specifieke expertise met mensen met migratieachtergrond en mensen die vast zitten in hun artistiek proces.
Ik geef in volgende talen therapie: Nederlands, Engels en Spaans (moedertaal).
Ik werk graag via een beeldende manier zoals deze tekening uitdrukt
Muneca


GSM:0470/971 564
E-mail: Rocio@groepspraktijkcocon.be

Katrien Heirman

Katrien Heirman

 • Klinisch psycholoog
 • Experiëntiële en Integratieve psychotherapeut
 • EMDR-therapeut

Aanwezig op woensdag

Ik ben Katrien Heirman, klinisch psycholoog en EMDR- therapeut (i.o.). Hiernaast heb ik ook een opleiding suïcidepreventie gevolgd.Ik werk met jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Ik heb alreeds ervaringen opgedaan in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) waar ik werk met cliënten rond emotionele problemen (depressieve klachten, angstklachten, suïcidale gedachten), traumatische ervaringen, verlies ervaringen, relationele problemen, werk/school gerelateerde problemen, problemen in het gezin en opvoedingsondersteuning, verslavingsproblematiek en identiteitsproblemen.

Naast gesprekstherapie werk ik ook (indien aangeraden) met Eye MovementDesensitizationandReprocessing, afgekort tot EMDR. Dit is een therapie voor mensen die moeilijkheden blijven ondervinden met de gevolgen van een negatieve levenservaring vb. een traumatische ervaring, een ongeval, seksueel overschrijdend gedrag, fysisch en/of psychisch geweld,…Onderzoek wees uit dat onder andere depressieve klachten, angstklachten en fobieën via EMDR behandeld kunnen worden wanneer deze klachten gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen. Via EMDR gaan we deze negatieve levenservaringen verwerken.

Als klinisch psycholoog hecht ik veel belang aan de therapeutische relatie. Ik werk tijdens de gesprekken op een empathisch en spontane manier. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen gedurende het gesprek, zodat we op deze manier samen een weg kunnen zoeken doorheen de begeleiding.


Website: www.katrienheirman.be Gsm: 0493/17.66.52
Email: katrien@groepspraktijkcocon.be

Sylvie Loots

Sylvie Loots

 • Klinisch psycholoog
 • Postacademische opleiding Bemiddeling

Aanwezig op donderdag

Ik ben Sylvie Loots, in 2010 afgestudeerd als master klinische psychologie aan de Universiteit van Gent.

Ik werk hoofdzakelijk met adolescenten en volwassenen op individuele basis via gesprekstherapie. Mijn aanpak vertrekt niet vanuit één specifieke stroming, het hangt af van de hulpvra(a)g(en) waarmee mensen zich aanmelden. Wel tracht ik steeds de achtergrond van mensen uit te diepen en op zoek te gaan naar gronden waaruit bepaalde problemen voortkomen. Hierdoor ontwikkelen mensen vaak nieuwe inzichten over zichzelf en hun gedrag.

Naast psycholoog ben ik ook erkend bemiddelaar. Ik volgde hiervoor een opleiding aan de Universiteiten van Antwerpen en Gent (2019 - 2020). Bemiddeling biedt een waardevol alternatief voor het helpen oplossen van tal van familiale en andere conflicten buiten de rechtbank om. Een belangrijke voorwaarde om een bemiddelingstraject op te starten is dat het vrijwillig gebeurt. Als bemiddelaar stel ik me neutraal en onafhankelijk op en begeleid ik het traject. De bedoeling van gesprekken in het kader van bemiddeling is om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing/akkoord door de verschillende betrokkenen.GSM:0485/98.44.33
Email: Sylvie@groepspraktijkcocon.be

Nicolas Neirynck

Nicolas Neirynck

 • Klinisch psycholoog
 • Experiëntiële en integratieve psychotherapeut

Aanwezig op maandag en vrijdag

Ik ben Nicolas en werk als integratief psychotherapeut binnen groepspraktijk CoCon met volwassenen. Hierbuiten ben ik ook nog aan de slag als out-reachend psycholoog binnen het project RADAR CONNECT waar ik jongeren begeleidt met een psychotische kwetsbaarheid.
Voor mij als psycholoog en als mens staat de ontmoeting centraal waarin we samen naar je lijden kijken. Binnen mijn manier van denken zijn psychische klachten steeds betekenisvol binnen een levensverhaal. Al kan deze betekenis in aanvang volledig zoek zijn. Mijn rol in een begeleiding bestaat er in om te vertrekken vanuit jouw klachten en je te helpen onderzoeken wat ze kunnen verklappen over hetgeen onderliggend stroef loopt. Vertrouwend op jouw kunnen, help ik je zoeken naar een opening om het anders aan te pakken.
Als integratief therapeut vertrek ik vanuit jouw ervaring: je gevoelens, je lijfelijke ervaringen, je gedachten, beelden die bij je opkomen,..Jij bent de expert over jezelf en ik maak gebruik van mijn nieuwsgierigheid en mijn therapeutische vaardigheden om jou hier doorheen te loodsen.
Ik werk voornamelijk via individuele gesprekstherapie en heb het meeste ervaring met allerlei angsten, depressieve klachten, hulp bij emotieregulatie, identiteitszoektochten en stressklachten. Mensen met een diagnose autisme, dwangklachten of een verslavingsproblematiek liggen buiten mijn expertise.


Gsm: 0476/ 28.49.74
Email: Nicolas@groepspraktijkcocon.be

Kathleen Vander Cruyssen

Kathleen Vander Cruyssen

 • Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en volwassenen
 • Klinisch Psycholoog, Gezins- en Opvoedingspsychologie
 • Specialisatie hoogbegaafdheid en ADHD

Aanwezig op donderdag

Ik ben gespecialiseerd in psycho-diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek, aandachtsonderzoek) en informatieverstrekking rond hoogbegaafdheid, ADHD en ASS, bij kinderen en volwassenen.

Ik heb een warm hart voor mijn cliënten. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met het begeleiden van kinderen en adolescenten met ASS, ADHD en hoogbegaafdheid wil ik graag andere ouders een hart onder de riem steken. Ik heb een bijzondere interesse voor hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen en deed onderzoek naar de bepalende factoren voor het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.

Kinderen worden soms verkeerd begrepen op school of thuis en soms is de schoolse omgeving niet aangepast aan hun pedagogische behoeften, wat kan leiden tot heel veel verdriet en frustratie. Het correct inschatten van de cognitieve mogelijkheden van een kind, evenals het vaststellen of uitsluiten van een mogelijke leer- of ontwikkelingsstoornis vormt vaak de sleutel voor de oplossing. Wanneer men weet wat er aan de hand is, kan men dit ook uitleggen. Dat kan leiden tot aangepaste maatregelen op school, een aangepaste schoolkeuze en eventueel extra begeleiding. Soms is het ook al gewoon belangrijk te beseffen dat men niet alleen is en er nog veel anderen zijn zoals jezelf.

Gsm: 0456/20 94 50
E-mail: Kathleen@groepspraktijkcocon.be

Sarah Vrancken

Sarah Vrancken

 • Klinisch psycholoog
 • Relatie-gezin en systeempsychotherapeut

Aanwezig op donderdag en vrijdag

In 2004 studeerde ik af aan de UGENT als klinisch psycholoog. Later heb ik aan de KU Leuven een opleiding relatie- gezin en systeempsychotherapie gevolgd. Ik werk dus met gezinnen, koppels, ouders, broers en zussen. Allemaal groepjes of systemen. Een gezin zie ik als een mini stukje maatschappij.
Ook individueel zie ik je als een stukje van dit geheel.
In de huidige maatschappij staan gezinnen onder druk en veranderen ze ook veel.
Er zijn naast het klassieke kerngezin met een één-verdiener, veel tweeverdieners, nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders. Kinderen dienen goed te presteren op school, ouders moeten goede partners zijn, goede ouders zijn, tegelijkertijd hun carrière uitbouwen op het werk en nog een hoop vriendschappen blijven onderhouden... Gezinnen zijn dus dynamische systemen, die zich noodgedwongen moeten aanpassen aan allerlei obstakels en veranderingen. Wanneer het niet meer draait, een gezin, of een relatie binnen een gezin niet meer goed zit, zoek ik mee naar het benoemen van de kwetsbaarheden, de sterktes en de nieuwe doelen. Ik tracht gezinsleden terug te verbinden met elkaar door ze te laten stilstaan bij al deze zaken, die hen als gezin kenmerken.
Binnen gesprekstherapie gaan we op een creatieve, verhalende en/of oplossingsgerichte manier samen op zoek naar nieuwe wegen.


Website: www.klinischpsycholoog.be Gsm: 0485/30.85.85
E-mail: Sarah@groepspraktijkcocon.be

Ömer Yilmaz

Ömer Yilmaz

 • Klinisch psycholoog

Aanwezig op dinsdag en donderdag

Ik ben een jonge psycholoog die graag met vol enthousiasme luistert naar uw verhaal. Na een intakegesprek kunnen we samen bekijken hoe ik u het best kan helpen om uw gewenste doelen te bereiken. Ik maak gebruik van de best geschikte methoden en pas me aan naar het tempo dat u verkiest.
Therapeutische sessies kunnen gevoerd worden in het Nederlands, Turks of Engels.
Ik werk voornamelijk met volwassenen, wiens problematieken vrij gevarieerd kunnen zijn; relatieproblemen, angsten,  depressieve klachten, burn-out, identiteitskwesties, verslaving, chronische pijn, agressie, ...

GSM:0485.85.09.02
Email: Omer@groepspraktijkcocon.be

Logopediste / Diëtiste / Loopbaancoach - Businesscoach / Autismecoach

Micha Pauwels

Micha Pauwels

 • Logopediste
 • Studiecoach

Aanwezig op maandag en woensdag

Mijn naam is Micha Pauwels.
In 2000 ben ik afgestudeerd als bachelor logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Graag wil ik helpen bij kinderen met articulatie- , taal- en leerproblemen. Ik ben vooral gespecialiseerd in reken-, lees- en spellingsproblemen ( dyscalculie, dyslexie en dysorthografie ). Ook kinderen van het secundair onderwijs die begeleiding nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan ( "leren leren", studie-coaching) zijn welkom.
Vermits ik met verschillende scholen in de regio samenwerk heb ik een nauw contact met de leerkrachten en zorgcoordinators.
Ook ouders worden bij de therapie betrokken zodat we samen de problemen van het kind trachten te verhelpen en het welbevinden te verhogen.
Mijn rol bestaat erin het lezen, schrijven, rekenen, spreken,... niet als een "obstructie te ervaren maar als een fijn hulpmiddel in het leven.

GSM:0479/17.64.56
Email: Micha@groepspraktijkcocon.be

Charlotte Segers

Charlotte Segers

 • Diëtiste

Aanwezig op maandag

Hey! Ik ben Charlotte, een erkende diëtiste die jou graag begeleidt naar een eetpatroon waar voldoening, verzadiging en volwaardigheid centraal staan. Mijn interesse in voeding begon toen ik op mijn 17e besloot om vegetariër te worden en tijdens de opleiding voedings- en dieetkunde aan Hogent is die interesse alleen maar toegenomen. Ik geloof in een individuele aanpak waarbij we samen jouw eetpatroon onder de loep nemen en stapsgewijs aanpassingen doorvoeren. Samen kijken we niet alleen naar wat je eet, maar ook naar jouw relatie met voeding. Ik werk gewichtsneutraal, dit betekent dat je bij mij nooit verplicht zal worden om jezelf te wegen. We focussen ons tijdens de consultatie op een ruimer beeld dan enkel en alleen de evolutie van het gewicht.

Je kan bij mij terecht voor advies rond gezonde voeding/vermagering. Daarnaast specialiseer ik mij in het begeleiden van patiënten met een eetstoornis. Om patiënten met een eetstoornis goed te kunnen begeleiden volgde ik de opleiding nutrition counseling for eating disorders van Marci Nutrition. Om verder te bouwen op deze kennis start ik dit jaar met het postgraduaat rond eetstoornissen aan Hogent. Tenslotte schoolde ik mij bij in voeding bij nierproblematieken door het volgen van het prostgraduaat nefrologische diëtetiek aan HoGent.

 • Aanbod
  • Gezonde voeding/intuïtief eten
  • Eetstoornissen
  • Vegetarische voeding
  • Voeding bij nierfalen (predialyse / dialyse / na transplantatie)
 • Tarieven
  • Intakegesprek: €65,00
  • Lange opvolg (60 minuten): €60,00
  • Korte opvolg (30 minuten): €30,00

GSM:0479.89.67.16
Email: Charlotte@groepspraktijkcocon.be
Website: www.dietistenpraktijkcharlotte.be

Christophe de Wit

Christophe de Wit

 • Loopbaancoach - Businesscoach

Aanwezig op dinsdag

Christophe de Wit is een empathische en gedreven coach, en zijn visie is gebaseerd op het geloof dat iedereen de mogelijkheid heeft om te groeien, te evolueren en zijn of haar volledige potentieel te bereiken. Hij ziet coaching als een krachtig instrument om mensen te helpen hun obstakels te overwinnen, hun zelfbewustzijn te vergroten en gewenste doelen te realiseren. Christophe werkt vanuit een basis van eerlijkheid, vertrouwen en verbinding en helpt je met concrete en doelgerichte acties op weg naar persoonlijke en professionele groei.

Christophe heeft een grote passie voor het helpen en coachen van mensen en geeft je in zijn coachingtrajecten de mogelijkheden om je persoonlijke talenten tot volle bloei laten komen. Hij helpt je graag verder in persoonlijke en geëngageerde loopbaanbegeleidingen en gaat met jou op zoek naar manieren en methodes om je talenten te ontdekken en in te zetten in een omgeving die het beste bij je past.

Christophe de Wit is al meer dan twintig jaar zelfstandig ondernemer. Hij richtte in het verleden meerdere succesvolle zaken op, en bouwde als consultant ook kennis en ervaring op in de bedrijfswereld en lokale besturen.

GSM:0492.10.69.18
Email: christophe@groepspraktijkcocon.be

Tanja De Nil

Tanja De Nil

 • Autismecoach

Aanbod

 • Individuele coaching sessies (intake: 65€/u en gewone sessie: 55€/50 min)
 • Ouder- en gezinsbegeleiding
 • Langdurige begeleiding en follow-up
 • Thuisbegeleiding (70€/u) (afspraken buiten Sint-Niklaas/Nieuwkerken-Waas 0,35€ extra/km)

Hallo, ik ben Tanja, autismecoach werkzaam bij Cocon.
Voor mij is werken met mensen met autisme een passie.
Wanneer je zelf of een dierbare de diagnose ASS krijgt, komt er veel op je af.
Mijn focus ligt op het bieden van praktische ondersteuning aan kinderen en jongeren.
Planningen maken, onder- of overprikkeling, zelfzorgvaardigheden zijn enkele voorbeelden van de thema’s waar ik rond werk.
Deze praktische ondersteuning is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, het verbeteren van het dagelijks leven en het bevorderen van zelfstandigheid en welzijn bij mensen met autisme.
Authentiek blijven en trouw zijn aan jezelf, zonder toegevingen te doen aan wie je bent, terwijl je tegelijkertijd handvaten krijgt om je eigen weg te vinden.

GSM:0496/ 03.79.85
Email: Tanja@groepspraktijkcocon.be