Testonderzoek

Testonderzoek (psychodiagnostiek)

Voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 17 jaar. Wij bieden volgend onderzoek aan.

 • IQ: verbaal intelligentieonderzoek
 • Leerproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoogsensitiviteit
 • Neuropsychologisch onderzoek: aandacht en concentratie, geheugen, executieve functies
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, Autisme

Voor meer info, contacteer ons: info@groepspraktijkcocon.be

Psychotherapie

Wanneer een kind/jongere zich niet goed voelt, weerspiegelt dit zich vaak in het gedrag. Er onstaan angsten, piekergedachtes, allerlei (psychosomatische) pijnen, gedragsproblemen, slaapproblemen, eetproblemen,…Dit zijn allemaal signalen dat een kind/jongere zich niet goed voelt in zijn/haar vel. We gaan in therapie samen met kinderen/jongeren en hun ouders op zoek naar de oorzaak van dit gedrag, hoe we hier woorden kunnen aan geven en hoe we het kunnen oplossen of er anders mee kunnen omgaan. Ook hier biedt ons deskundig kinderteam verschillende therapievormen aan, afhankelijk van wat de situatie vraagt.

 • Speltherapie
 • Gesprekstherapie
 • Ouder-kind therapie
 • Psychodrama
 • Ouderbegeleiding
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psycho-educatie
 • Gezinstherapie

Logopedie voor kinderen/jongeren

Een logopedist of ‘spraakleraar’ houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie waaronder taal, lezen en schrijven.
In CoCon kunnen kinderen/jongeren terecht bij onze ervaren logopediste voor het volgende:

 • Ondersteuning in taal (lezen, schrijven)
 • Ondersteuning in rekenen
 • Hulp bij articulatieproblemen
 • Hulp bij verkeerd stemgebruik
 • Hulp bij studeren

Diëtiek voor jongeren/volwassenen

Bij onze diëtiste kun je terecht voor advies rond gezonde voeding/vermagering. Zij hanteert het principe van intuïtief eten. Zij biedt een individuele aanpak aan waarbij jouw eetpatroon onder de loep genomen wordt en stapsgewijs aanpassingen doorgevoerd worden. Er wordt niet alleen gekeken wat je eet maar ook naar de relatie die je hebt met voeding. Er wordt gewichtsneutraal gewerkt, wat betekent dat je nooit verplicht zal worden om jezelf te wegen. Tijdens de consultatie wordt er op een ruimer beeld dan enkel en alleen de evolutie van het gewicht gefocust.
Daarnaast is onze diëtiste gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met een eetstoornis. Om patiënten met een eetstoornis goed te kunnen begeleiden volgde zij de opleiding nutrition counseling for eating disorders van Marci Nutrition. Om verder te bouwen op deze kennis start ze dit jaar met het postgraduaat rond eetstoornissen aan Hogent. Tenslotte schoolde ze zich ook bij in voeding bij nierproblematieken