De teamleden kunnen rechtstreeks zowel telefonisch als via e-mail bereikt worden.
Via de links komt u op de persoonlijke website terecht of krijgt u meer informatie over deze collega.

Mieke Liebaert

Mieke

In 2003 studeerde ik af aan de UGent als klinisch psycholoog. Nadien heb ik een opleiding in de kinder-en jeugdpsychotherapie gevolgd aan het AIHP(Academie Integratieve en Humanistische Psychotherapie). Als kinderpsycholoog heb ik gedurende jaren gewerkt met kinderen en jongeren en hun ouders ( o.a. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Zeepreventorium De Haan).

Nadien (sinds 2012) heb ik steeds gewerkt als kinder-en jeugdpsycholoog, maar dan op zelfstandige basis. Eerst in mijn eigen thuispraktijk en sinds februari 2017 heb ik samen met andere collega's groepspraktijk CoCon opgestart.

Het werken met kinderen/jongeren en hun ouders alsook het individueel werken met adolescenten is mijn passie. Als cliëntgerichte therapeut geloof ik in de innerlijke kracht van de cliënt en gaan we in de therapie samen op zoek naar deze krachtbronnen en worden deze versterkt door middel van speltherapie, psychodrama, gesprekstherapie, etc..waardoor problemen, zorgen verdwijnen en de levenskwaliteit opmerkelijk verbetert.

Ondertussen ben ik mij ook aan het bijscholen als cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapeut in jeugd en context aan de Universiteit van Antwerpen.


Website: www.kinderpsycholoogsintniklaas.be
GSM: 0484/29.13.12
E-mail:mieke@groepspraktijkcocon.be

Fleur Heremans

Fleur

Ik ben Fleur Heremans een 28 jarige klinisch psycholoog. Ik werk graag met kinderen, jongeren en hun gezin. Daarnaast begeleid ik ook volwassenen op individuele basis.

Soms kunnen kleine gebeurtenissen een grote invloed hebben op het leven van zowel kinderen en jongeren als op het leven van volwassenen. Deze kleine gebeurtenissen worden soms te veel en kunnen het dagelijks functioneren belemmeren. Op dat moment is psychologische hulp zoeken een goed idee. Ik wil met jullie werken aan een stevige basis van waaruit je eventuele volgende obstakels kan overwinnen. Indien gewenst en aangewezen zal ik hierbij ook de ruimere omgeving (school, clb, andere hulpverleners, ouders, partners,.. ) betrekken.

Binnen een revalidatiesetting heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen en jongeren, hun ouders, volwassenen en ouderen. Daar heb ik ook ervaring met diagnostiek (intelligentieonderzoek, observaties, cognitieve evaluatie van ouderen,…).

Thema’s:

 • Emotionele problemen: onverwerkt verdriet, depressieve gevoelens, neerslachtigheid, niet goed in je vel zitten, faalangst, laag zelfbeeld, perfectionisme, stress, piekeren, onzekerheid, boosheid, eenzaamheid,…
 • Gezinsvragen: opvoedingsondersteuning, ingrijpende gebeurtenissen, nieuw samengestelde gezinnen, verwerken van een echtscheiding, kinderwens, een zwangerschap of geboorte die anders liep dan verwacht, vragen rondom de geboorte, moederschap,…
 • Vragen rond sociaal functioneren: werk, school, sociaal leven, vrienden,…
 • Verwerking van verlieservaringen: overlijden, relatiebreuk, miskraam, abortus,…

Gsm: 0493 46 21 65
E-mail:fleur@groepspraktijkcocon.be

Helena Vercaemst

Helena

Ik ben Helena. Ik ben afgestudeerd in 2015 als klinisch psychologe aan de universiteit van Gent en ben werkzaam bij Cocon als kinder- en jeugdpsychologe en in een observatiebehandelcentrum van de Bijzondere Jeugdzorg als psychologe. Tijdens mijn vrijwilligerswerk in Rio de Janeiro, mijn werk als leerlingenbegeleidster en mijn ervaringen met kinderen en jongeren binnen de Bijzondere Jeugdzorg ontwikkelde ik reeds heel wat inzichten over het functioneren van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in en met hun omgeving.
Ik geloof sterk in de eigen capaciteiten van een persoon en zijn mogelijkheid om deze in interactie met de omgeving te ontplooien. Ik vind het belangrijk om met een open kijk en een optimistische ingesteldheid met de kinderen, jongeren en hun omgeving aan de slag te gaan. Een individuele aanpak met aandacht voor de beleving van de cliënt lijkt me daarbij onmisbaar.


Gsm: 0478/35.17.11
E-mail: helena@groepspraktijkcocon.be

Sarah Vrancken

Sarah

In 2004 studeerde ik af aan de UGENT als klinisch psycholoog. Later heb ik aan de KU Leuven een opleiding relatie- gezin en systeempsychotherapie gevolgd. Ik werk dus met gezinnen, koppels, ouders, broers en zussen. Allemaal groepjes of systemen. Een gezin zie ik als een mini stukje maatschappij.
Ook individueel zie ik je als een stukje van dit geheel.
In de huidige maatschappij staan gezinnen onder druk en veranderen ze ook veel.
Er zijn naast het klassieke kerngezin met een één-verdiener, veel tweeverdieners, nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders. Kinderen dienen goed te presteren op school, ouders moeten goede partners zijn, goede ouders zijn, tegelijkertijd hun carrière uitbouwen op het werk en nog een hoop vriendschappen blijven onderhouden... Gezinnen zijn dus dynamische systemen, die zich noodgedwongen moeten aanpassen aan allerlei obstakels en veranderingen. Wanneer het niet meer draait, een gezin, of een relatie binnen een gezin niet meer goed zit, zoek ik mee naar het benoemen van de kwetsbaarheden, de sterktes en de nieuwe doelen. Ik tracht gezinsleden terug te verbinden met elkaar door ze te laten stilstaan bij al deze zaken, die hen als gezin kenmerken.
Binnen gesprekstherapie gaan we op een creatieve, verhalende en/of oplossingsgerichte manier samen op zoek naar nieuwe wegen.


Gsm: 0485/30.85.85
E-mail: Sarah@groepspraktijkcocon.be
Website: www.klinischpsycholoog.be

Katrien Heirman

Katrien

Ik ben Katrien Heirman, klinisch psycholoog en EMDR- therapeut (i.o.). Hiernaast heb ik ook een opleiding suïcidepreventie gevolgd.Ik werk met jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Ik heb alreeds ervaringen opgedaan in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) waar ik werk met cliënten rond emotionele problemen (depressieve klachten, angstklachten, suïcidale gedachten), traumatische ervaringen, verlies ervaringen, relationele problemen, werk/school gerelateerde problemen, problemen in het gezin en opvoedingsondersteuning, verslavingsproblematiek en identiteitsproblemen.

Naast gesprekstherapie werk ik ook (indien aangeraden) met Eye MovementDesensitizationandReprocessing, afgekort tot EMDR. Dit is een therapie voor mensen die moeilijkheden blijven ondervinden met de gevolgen van een negatieve levenservaring vb. een traumatische ervaring, een ongeval, seksueel overschrijdend gedrag, fysisch en/of psychisch geweld,…Onderzoek wees uit dat onder andere depressieve klachten, angstklachten en fobieën via EMDR behandeld kunnen worden wanneer deze klachten gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen. Via EMDR gaan we deze negatieve levenservaringen verwerken.

Als klinisch psycholoog hecht ik veel belang aan de therapeutische relatie. Ik werk tijdens de gesprekken op een empathisch en spontane manier. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen gedurende het gesprek, zodat we op deze manier samen een weg kunnen zoeken doorheen de begeleiding.


Gsm: 0493/17.66.52
Email: katrien@groepspraktijkcocon.be
Website: www.katrienheirman.be

Katelijn Van Hove

Liebeth Gsm: 0478/24 44 41
Email: Katelijn@groepspraktijkcocon.be

Als gediplomeerde logopediste en stemcoach beschik ik over twintig jaar ervaring , kennis, expertise en casussen uit mijn werkveld.
Zo behandel ik leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysgrafie en dysorthografie), articulatie-, taal-en slikstoornissen, schisis en dysfasie.
Ook logopedische revalidatie na hersenletsel, (CVA, trauma, …)en chronische spraakstoornissen (ten gevolge van Parkinson, ALS, …) behoren tot mijn vakgebied.
Contact tussen patiënt, therapeut en omgeving is belangrijk en gaat vaak dieper dan enkel het te behandelen onderwerp.
Naast het behandelen en de zorg voor kinderen en volwassenen heb ik ook een passie voor het geschreven en gesproken woord, coach ik beroepssprekers en begeleid ik jouw 'spreken voor publiek', voordracht en toneel.


Nicolas Neirynck

Nicolas Gsm: 0476/ 28.49.74
Email: Nicolas@groepspraktijkcocon.be

Ik ben Nicolas, klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Ik werk in individuele gesprekken met adolescenten en volwassenen. In de therapieruimte maak ik plaats voor psychische problemen van welke aard dan ook: zoals angst, depressieve klachten, relationele problemen of het verwerken van een traumatische ervaring. Dit soort problemen worden door elke persoon anders ervaren. Ik geloof dan ook dat ik een cliënt pas kan helpen om een probleem aan te pakken wanneer ik goed begrijp wie hij of zij is. Het belangrijkste voor mij is dan ook dat je als persoon centraal komt te staan.Ik ben geschoold als gedragstherapeut en ga vooral aan de slag volgens de wetenschappelijk onderbouwde Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT). Via deze therapievorm leert iemand op een andere manier aan de slag te gaan met innerlijke ervaringen (zoals gedachten, gevoelens, emoties en lichamelijke spanningen). Dit gebeurt niet enkel tijdens de therapeutische gesprekken, maar ook door oefeningen waarmee je tussen de sessies door aan de slag kan gaan. Hoe deze oefeningen er precies uit zien beslissen we samen. Dat kan gaan om mindfulness oefeningen maar ook om allerlei opdrachten.Voor mij is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is met mijn cliënt. Wanneer een cliënt zijn of haar verhaal vertelt probeer ik empathisch, oprecht en zonder waardeoordelen te luisteren. Enkel op die manier kan ik iemand echt leren kennen. Tijdens de therapie-sessie ben je welkom zoals je bent.


Irene Geeroms

Irene Gsm: 0473/ 47.90.75
Email: Irene@groepspraktijkcocon.be

Als kinder- en jeugdpsycholoog is werken met kinderen en hun gezin mijn passie. Wanneer er zich problemen voordoen binnen de ontwikkeling van een kind of in de relaties met zijn/haar omgeving is het belangrijk dit niet te lang te laten aanslepen als blijkt dat het kind/jongere niet instaat is er eigenhandig uit te komen. Ik ga op weg met het kind/jongere en het gezin om deze te versterken en verandering te beogen.

Er zijn veel mogelijke manieren van aanpak, ik zal telkens kijken naar waar er voor kinderen/jongeren en ouders het meeste nood is en welke aanpak het meest geschikt is. De therapie wordt steeds in samenspraak met ouders en kinderen/jongeren besproken en gekozen, alsook op geregelde tijdstippen geëvalueerd.


Wenke Van Dorsselaer

Wenke Gsm: 0497/23.95.67
Email: Wenke@groepspraktijkcocon.be

Mijn naam is Wenke Van Dorsselaer. Ik studeerde in 2016 af als Klinisch Psychologe aan de Universiteit van Gent. Ik startte recent ook met een opleiding tot Psychotraumatologe aan de VUB/BIP, en een EMDR - opleiding bij Integrativa.
Al van jongs af aan werd ik gefascineerd door de psychologie. Ik bekeek elke gebeurtenis, en elke context, steeds in het licht van de mens. Ik interesseer mij sterk in het psychotrauma, en in alle oorzaken, aanleidingen en gevolgen die daaraan gerelateerd zijn. Traumatische ervaringen, of verlieservaringen, zijn niet altijd eenvoudig te verwerken. Negatieve herinneringen kunnen het functioneren erg verstoren. Soms hebben mensen ook klachten (lichamelijk of psychisch) die in eerste instantie niet onmiddellijk aan een trauma gerelateerd kunnen worden. Op die manier zijn een brede range aan problematieken steeds welkom in therapie.
De therapie focust zich op de individuele cliënt en zijn verhaal. Er wordt sterk ingezet op de therapeutische relatie en samen gaan we op zoek naar aanvaarding en integratie. Dit door middel van begeleiding, vaardigheidstraining, en cognitieve gedragstherapie.Stéphanie Sion

Stephanie Gsm: 0474/61.11.74
Email: Stephanie@groepspraktijkcocon.be
In 2017 behaalde ik mijn bachelor in de voeding- en dieetkunde aan de Hogeschool Gent. Nadien heb ik verschillende opleidingen gevolgd om mij te specialiseren in eetstoornissen en obesitas bij kinderen/jongeren.
Gezonde voeding, wat is dat nu juist? Tegenwoordig worden er zoveel tegenstrijdige berichten op ons afgestuurd dat het moeilijk wordt om de waarheid te achterhalen! Het is dus tijd om terug naar de basis te gaan en samen te streven naar een gezonde en haalbare levensstijl. Door gebruik te maken van verschillende educatieve tools wordt er op korte termijn als ook op lange termijn een mooi resultaat behaald!

U kan bij mij terecht voor de volgende zaken:
 • Voedingsadviezen voor een gezonde en evenwichtige levensstijl
 • Voedingsadviezen bij gewichtsproblemen: overgewicht en obesitas
 • Voedingsadviezen bij eetstoornissen
 • Voedingsadviezen tijdens de zwangerschap en lactatie
 • Opvolging van de voeding na de zwangerschap
 • Voedingsadviezen voor diabetes Mellitus type 2
 • Voedingsadviezen voor baby’s, peuters en kleuters.
 • Voedingsadviezen bij intoleranties (coeliakie, lactose-intolerantie, …)
 • Voedingsadviezen bij hart- en vaatziekten
 • ...