1. Telefonisch contact

  U kunt het teamlid naar keuze contacteren via e-mail of telefoon. Men zal enkele noodzakelijke gegevens bevragen en een korte samenvatting van de bezorgdheid of doorverwijzing. Meestal kan u onmiddellijk met dit teamlid een afspraak maken voor een intakegesprek. Indien de wachttijd te lang is, kunt u doorverwezen worden naar een collega.

 2. Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek wordt geëxploreerd wat de hulpvraag is en probeert men een goed zicht te krijgen op de situatie en de bezorgdheden.

 3. Diagnostische fase

  Na het intakegesprek wordt tijdens oudergesprekken en een belevingsonderzoek (voor kinderen) gekeken naar het functioneren van het kind in de therapeutische relatie, in de thuiscontext en in de schoolcontext.

  Bijkomend onderzoek kan hierbij geïndiceerd zijn zoals een intelligentie –of aandachtsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, schoolobservatie of vragenlijsten voor ouders of school. Na de diagnostische fase is er een terugkoppelingsgesprek naar ouders om de resultaten van het onderzoek te bespreken en een advies naar eventuele verdere begeleiding/therapie te geven.

 4. Therapie

  Wanneer verder therapie aangewezen is, wordt de werkwijze altijd in overleg met ouders (bij kinderen) of met de cliënt zelf bepaald.

  Bij kinderen kan de therapie bestaan uit individuele spel/gesprekstherapie, ouder- kindtherapie, ouderbegeleiding of gezinsbegeleiding.